logo

Ampt Epe 205

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Bekijk nummer 205

 

In het decembernummer van 2015 staan o.m. de volgende artikelen:

Na de gebruikelijke start met ‘Uit de vereniging’ van Aart Schurink en de ‘Evenementenagenda’ van Eef Brummel vervolgt Sterre Brummel haar bijdrage over het gemeenschappelijke landschapsbeheer van de buurschappen Emst en Westerdorp: ‘Naar Oudgebruijck: het Boeregt van Empts en Westendorp’.

Een andere serie, over oude woonplekken in Emst, wordt verzorgd door Evert de Jonge, ditmaal over boerderijen aan de Laarstraat, waarbij hij zich specifiek richt op de boerderij aan de Laarstraat 11-13; dit huis wordt al meer dan twee eeuwen bewoond door de familie Pijkeren.

Willy Smit-Buit begint haar artikel ‘De Cannenburch en zijn laatste bewoners’ met wat Richard Cleve ertoe bracht zijn geboortegrond in Pruisen te verlaten en naar Nederland te komen. Een tweede vraag die zij stelt: was de Cannenburch bij Richard in goede handen? Volgens zijn vrouw Frida Cleve-Mollard in 1951 was dit zeker het geval. Maar waarom werden dan na de Tweede Wereldoorlog het kasteel, haar overige bezittingen in Vaassen en haar banktegoed toch verbeurd verklaard?

Henri Slijkhuis gaat in zijn artikel ’De historische ontwikkeling en betekenis van het Eper bekenstelsel’ in op de ontwikkeling van dit bekenstelsel en de historische en huidige betekenis ervan.

Ook in dit nummer een boekrecensie van Willy Smit-Buit over het pas verschenen boek Getuigen in Gortel van G. Roos, ter gelegenheid van 125-jarig bestaan van Het Mosterdzaadje, de Gortelse school en de evangelisatie. In het boek valt te lezen dat de school onder meester Kommers een kommervol bestaan leidde en dat meester Den Toom een tomeloze inzet aan de dag legde. Willy hoopt dat de school een rooskleurige toekomst tegemoet gaat.

Opnieuw heeft Jan Paasman een Epenaar uit vroeger dagen tot onderwerp van een artikel gemaakt. In zijn bijdrage ‘Bloed, zweet en tralies’ leest u hoe Wolbert Brouwer als chirurgijn een reis naar Nederlandsch-Indië maakte, maar ook hoe hij tijdens zijn huwelijk met Gerritje van der Maten in aanraking kwam met de rechtbank.

Jan Aalbers vertelt over een oude waterput die ‘boven water’ kwam bij de aanleg van een nieuwe riolering aan de Parklaan. Gert van den Esschert vertelt meer over het huis waar deze waterput vermoedelijk bij hoorde.

Ook vindt u in dit nummer een verslag van Marten Brascamp over de schilderijententoonstelling van Peter Visser in Nijbroek, en natuurlijk ontbreekt ook de ‘Lezersrubriek’ niet.

De redactie wenst u veel leesplezier! En ook fijne kerstdagen en een gelukkig 2016.