logo

Ampt Epe 209

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Nummer 209 van Ampt Epe is een themanummer.

In 2016 bestaat het dorp Emst 150 jaar en daarom meent de redactie er goed aan te doen Emst voor het voetlicht te halen. De buurtschap Emst bestond al in de middeleeuwen, maar in 1866 werd de overstap gemaakt van buurtschap naar dorp. Van oudsher had een dorp de beschikking over een kerk. Emst kreeg in 1866 een hervormde gemeente met een eigen kerkgebouw, en daarmee was Emst tot dorp bevorderd.

Dit themanummer biedt u een keur aan artikelen over Emst. Evert de Jonge behandelt de overgang van buurtschap naar dorp. Hij gaat ook in op aspecten van de groei van het dorp.

Waarom staat de hervormde kerk niet in het midden van het dorp, maar aan de rand? Op deze en soortgelijke vragen geeft Henk Kloezeman antwoord in zijn bijdrage over de bouw van de kerk in Emst. Hij verhaalt ook over een schoolmeester die voor de klas stond met de geitenharen op zijn kleren.

Emst heeft tweemaal een windmolen gehad. Van Gerrit Kouwenhoven vernemen we dat de eerste molen afgebrand is. Maar hoe komt het dat de tweede ook verdwenen is? Aan burgemeester Diepenhorst heeft het niet gelegen. Hij zette tijdens de Duitse bezetting alles op alles om de molen voor Emst te behouden.

Sterre Brummel sluit haar serie ‘Naar Oudgebruijck’ af. Ze vergelijkt de wetten en regels aangaande het gemeenschappelijke grondgebruik in Emst en Westendorp met die van de omliggende buurtschappen.

Henri Slijkhuis neemt ons mee naar de Bloemendaal in Emst, waar zijn grootouders een boerderijtje hadden en waar de natuur het levensritme bepaalde.

Verder treft u in dit nummer de vaste rubriek ‘Uit de vereniging’ door Aart Schurink aan. De ‘Evenementenagenda’ is opgesteld door Aline van Dam en Gert van den Esschert.

Wij hopen dat wij erin geslaagd zijn een mooi themanummer over het 150-jarige dorp Emst samen te stellen. Het oordeel is aan u!