logo

Ampt Epe 214

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Nummer 214 van september 2017 bevat o.m. de volgende inhoud:

We weten allemaal wel dat de verbinding tussen Zwolle en de IJssel gevormd wordt door de Willemsvaart. Misschien hebben we ook weleens gehoord of gelezen dat (kanalenkoning) Willem I hiertoe in 1818 de aanzet heeft gegeven. Maar wie weet hoe de vork precies in de steel zat? Dat een Vaassenaar failliet is gegaan aan het ‘Katerveerproject’, de sluis in de nieuwe, grotere waterweg? Dat ook Teunis van Lohuizen hiervan bijna de dupe was geworden? Willy Smit-Buit doet het allemaal haarfijn uit de doeken.

Bijna vijf jaar geleden, om precies te zijn in ons nummer 190, vertelde Cor Verweij over de fijne periode die hij bij de familie Van Tongeren bij de Horsterbrug mocht doorbrengen, ook al speelde dit in de laatste oorlogsjaren. Tijdens de laatste dagen van de Duitse bezetting was de situatie daar echter te precair. Cor kwam terecht bij het gastvrije gezin Beumer op ’t Spieker. Een rare naam, vond de dertienjarige toen. En daarom ging hij maar eens verder graven en er kwam heel wat boven water.

Theo Somsen kreeg vanuit Amerika een vraag voorgelegd aangaande de haan op de toren van katholieke kerken in Nederland. Of hebben katholieke kerken juist een kruis en protestantse een haan? Hij ging op onderzoek uit in eigen omgeving.

Er was eens een reislustige Noorse villa; ze reisde van Noorwegen naar Vaassen, en van Vaassen naar Bruggelen. De Noorse villa kwam in 1919 in het bezit van dr. Jan Ooster; hij heeft er samen met zijn zuster gewoond. Momenteel is landgoed Bruggelen (met twee Noorse villa’s) eigendom van de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.

Voor de Vaassenaren onder ons ongetwijfeld een heel herkenbaar stuk jeugdsentiment: de speeltuinvereniging De Kouwenaar! De vereniging ging in 1954 voortvarend van start en al vóór de zomer van 1955 konden de Vaassense kinderen genieten van ‘hun’ speeltuin! Frans Schumacher vertelt u alle ins en outs.

We sluiten dit nummer af met nog een Vaassens item: het intiemste kerkje van het dorp vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag. Felicitaties en een brochure zijn hier op z’n plaats.

In dit boekje gaat auteur Theo Somsen. oud-voorzitter van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, in op de ontstaansgeschiedenis, en specifiek op de symboliek van bijbelse getallen die de architect in het gebouw verwerkt heeft.

En nog veel meer valt er in dit nummer te lezen. We wensen u veel leesplezier!