logo

Ampt Epe 216

Geschreven door Redactie Ampt Epe

 

Het februarinummer van 2018 (# 216) bevat o.m. de volgende onderwerpen:

Ampt Epe heeft een nieuwe voorzitter. Per 1 januari 2018 neemt Jan van de Velde de plaats in van Fer Jantzen. Wij wensen hem veel wijsheid en plezier in deze nieuwe functie. Zie ook pagina 7.

In 2018 start Ampt Epe met een nieuwe serie in vijf afleveringen. Ons medelid Henk Koldenhof, vóór zijn pensionering leraar geschiedenis in Vroomshoop, maakt de lezer van ons blad deelgenoot van zijn jeugdherinneringen. Centraal staat de Elspeterweg in het naoorlogse Vaassen, waar zijn ouders stoomwasserij De Zwaan exploiteerden.

De evenementencommissie zou graag zien dat u de volgende twee data alvast in uw agenda noteert: donderdag 15 maart en donderdag 12 april a.s. Zie voor verdere gegevens bladzijde 3.

In de ‘Lezersrubriek’ (naar aanleiding van het verslag over de wandeltocht die onze vereniging in samenwerking met Broken Wings organiseerde) aanvullende informatie over onder meer twee Vaassense schuilkelders. Daarnaast aandacht voor een bijzonder mooie speld, waarbij we hulp van de lezers nodig hebben.

Wie de lezing van Jan Bark over de geschiedenis van Sint-Nicolaas heeft moeten missen, krijgt met het verslag van Gert van den Esschert alsnog de kans zich te verdiepen in de verschillende gebruiken bij het sinterklaasfeest.

Wilde zwijnen kunnen een lust of een last zijn. Vraag dat maar eens aan inwoners van onze gemeente. In het artikel van Henri Slijkhuis wordt de geschiedenis van het wilde zwijn in Epe en op de rest van de Veluwe verteld. Wellicht kijkt u na het lezen van zijn verhaal genuanceerder naar dit dier.

Blij is de redactie ook met de bijdrage van Ad Smulders over ‘Historie (en archeologie) op de hei en in het bos’. Sinds twee jaar is er in onze gemeente een Archeologiewacht (AW) actief. Zo’n zes- à zevenmaal per jaar wordt door de vrijwilligers van deze AW op zaterdagen een werkmiddag georganiseerd. Ad nodigt u als lezer en lid van ‘Ampt Epe’ graag uit met de Archeologiewacht Epe kennis te maken en/of deze vereniging te komen versterken.

Lulof Terwel komt dit keer met een boeiend verhaal over een bijzondere miskelk van Epe uit 1574. Let u vooral op de illustraties bij zijn verhandeling, ze zijn prachtig!

Eind 2015 presenteerde Frits Smit op een familiebijeenkomst in Museum Vaassen Historie zijn familieboek van de Smitten aan de Jonasbrug in Vaassen. Wij hebben Frits gevraagd hierover in ons blad het een en ander te vertellen. Aan dit verzoek heeft hij gehoor gegeven.

Veel leesplezier!