logo

Ampt Epe 217

Geschreven door Redactie van Ampt Epe

Dit is wat in Ampt Epe 217 van april 2018 staat:

‘Vol verwachting klopt ons hart’ – als Caroline Tensen in de kamer terugkeert met een gesloten envelop. U kent ongetwijfeld de televisiebeelden. Tweehonderd jaar geleden had men natuurlijk nog nooit van DNA-testen en zo gehoord. Als het wel zo was geweest, dan zouden we nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben kunnen zeggen of Willemina Bernardina een dochter was van ds. Van Niel. Nu leverde het Willy Smit-Buit interessante stof voor een artikel op.

Al even interessant is wat Jan Kiesbrink ons uit de doeken doet over Daatje Noordink. Hij put hierbij uit zijn boek De geschiedenis van de Oener pastorie en haar bewoners, op basis van kerkbode-artikelen van ds. J.T. Doornenbal.

In het vorige nummer hebt u het eerste deel gelezen van vijf afleveringen jeugdherinneringen van Henk Koldenhof. Ook in dit tweede deel staat de Elspeterweg in Vaassen centraal, met ‘uitlopers’ naar onder andere het vangen van ‘roodborsjes’, het zwembad en De Geelmolen.

In het huidige artikel van Henri Slijkhuis gaat het over het edelhert in onze gemeente en op de Veluwe door de eeuwen heen.

Een paar jaar geleden presenteerde Adri Vreugdenhil zijn boek over de Goede Herderkerk. Een aspect dat daarbij zijdelings aan de orde kwam, was de totstandkoming van de kerk in Emst. Hij heeft dit nu uitgediept en wij zijn blij met zijn artikel.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal? Volg dan het advies van Gerrit Kouwenhoven op en koop het boek van Rick Scholten (als u dat nog niet gedaan hebt). Het is een monumentaal boek over een monumentaal kanaal; ongekend hoeveel informatie Scholten hierin heeft geperst, aldus Kouwenhoven.

In het februarinummer memoreerden wij al kort een nieuw gemeentelijk monument in Vaassen: The Oak House. Meer algemene uitleg over zo’n monument, en dit monument in het bijzonder, krijgt u van Frans Schumacher.

Ad Smulders vertelt ons meer over de nieuw opgerichte werkgroep Archeologisch-cultuurhistorisch erfgoed (ACE) en nieuwe ‘opsporingsmethoden’.

De evenementencommissie ziet u graag op de leden/jaarvergadering op donderdag 12 april a.s. Ook voor het najaar zijn al twee evenementen gepland. Het verslag van de winterlezing vindt u in dit nummer. Ook ‘Uit de vereniging’, de rubriek van Aart Schurink, ontbreekt niet.

Veel leesplezier!