logo

Ampt Epe 218

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Nummer 218 van juni 2018 bevat o.m. de voldende onderwerpen:

Jan Kiesbrink putte bij het verhaal over Daatje Noordink in het vorige nummer uit zijn eigen boek, op basis van kerkbode-artikelen van ds. J.T. Doornenbal. Ditmaal komen echte brieven van Daatje aan het licht – brieven die zij schreef aan haar vriendin Heintje Boveree.

Ruim tien jaar geleden schreef Dianne Hamer een artikel over landhuis De Bottel aan de Woldbergweg. Het huis werd ontworpen door architect B. van Heijningen en gebouwd voor de familie Vles. ‘Met een lach en een traan’ las de zoon van de familie Vles onlangs Diannes artikel. Naast jeugdherinneringen van Vles jr. ziet u een aantal foto’s van het landhuis, inclusief enkele van vóór de Tweede Wereldoorlog. Uniek materiaal dus!

In het boek dat Adri Vreugdenhil over de Goede Herderkerk schreef, kwam zijdelings de totstandkoming van de kerk in Emst aan de orde. In dit nummer het tweede (en laatste) deel van zijn uitgebreide research.

Om nog even op godsdienstig terrein te blijven: Nienke Brendeke deed ons een artikel toekomen over de kapel, de kerk en het klooster te Oene.

Inmiddels kunt u in dit nummer alweer het derde deel lezen van de jeugdherinneringen van Henk Koldenhof, over de Elspeterweg in Vaassen.

Als een soort spin-off van de artikelenreeks van Koldenhof kwam het aspect ‘Zwemmen in bronwater’ bovendrijven. De heer J.C. Sangers, destijds badmeester te Vaassen, kon ons hierover veel interessants melden.

In de lente heeft onze vereniging altijd wel een paar activiteiten op stapel staan. Zo was er de voorjaarslezing over het Wilhelmus door Willy Smit-Buit in maart. In april was onze algemene ledenvergadering, gevolgd door de vertoning van enkele mooie films. Gert van den Esschert bericht ons uitgebreid over de beide events, alsook lezen we over zijn derde boek dat deze zomer het licht zal zien en waarin weer interessante aspecten van de Eper samenleving aan bod komen.

In vorige nummers las u over de ijzerwinning (Tjada Amsterdam) en de opgerichte werkgroep Archeologisch Cultuurhistorisch Erfgoed (ACE). Na de zomer volgt er een heuse workshop bij Hagedoorns Plaatse.

En nog veel meer! Veel leesplezier!