In nummer 223 van Ampt Epe komen de volgende zaken aan de orde:

Op kasteel Cannenburch in Vaassen heeft Margaretha van Reede geen goede naam. Reden voor Willy Smit-Buit om eens dieper in haar historie te duiken: had Margaretha een ‘gat in de hand’? Of had ze domweg pech?

Dankzij een oplettende achterban kunnen we in dit nummer een Lezersrubriek plaatsen, waarin weer zaken kunnen worden rechtgezet.

Van Adri Vreugdenhil kregen we een interessant artikel toegestuurd over Antoinette Marie, een van de dochters van burgemeester G.W. van der Feltz. Waarom legde ze elders belijdenis van het geloof af zonder eerst toestemming te vragen aan de kerkenraad van de hervormde gemeente van Epe? Het werd een langdurige kwestie waarbij over en weer heel wat gecorrespondeerd werd tussen de predikant van Epe, ds. A. Visch, het classicaal bestuur en mejuffrouw Van der Feltz.

Gert van den Esschert heeft een stukje geschiedenis geschreven over de woonwijk de Vegtelarij; de naam is een verbastering van het woord vicarie.

Ook doet hij verslag van de wandeltocht die in bijna zomerse omstandigheden op 30 maart jl. werd gemaakt onder de bezielende leiding van Wim van ’t Einde.

Het gebrek aan kennis, vernieuwing en samenwerking onder de boeren bleek volgens Henri Slijkhuis rond 1900 een grote rol te spelen bij de misère op landbouwgebied. Tijd dus voor scholing van het fors toegenomen Op aantal boeren in onze gemeente (in 1895: 640; in 1910: 1102!). Er worden wintercursussen gegeven, eerst alleen aan mannen, maar algauw ook aan vrouwen; voor hen komt er een cursus huishoudkunde.

Waar hield, tweehonderd jaar geleden, het dagelijks bestuur van onze gemeente zich mee bezig? Volgens Evert de Jonge waren veel zaken identiek aan wat er nu speelt: verkeer en vervoer, medische zorg en landbouw, maar er wordt bijvoorbeeld geen turf meer afgegraven in de marke van Emst en Westendorp.

Voor de sportfanaten onder ons, en dan met name de fietsfanaten, een leuk stukje van Aart Schurink over de lapjestrui en andere wetenswaardigheden over de Ronde van Frankrijk die binnenkort voor de 106e keer van start gaat.

Verder treft u aan: ‘Uit de vereniging’ en de ‘Evenementenagenda 2019’.

De redactie hoopt dat u ook dit nummer weer met plezier zult lezen.