In Ampt Epe 225 van december 2019 staan de volgende onderwerpen:

Als je Henri Slijkhuis en Ampt Epe in één adem noemt, dan gaat het over landbouw in de gemeente Epe. Ditmaal duikt Henri Slijkhuis de achttiende eeuw in – een periode die zich onder andere kenmerkte door verschillende pachtvormen: geld-, garf- en zaadpacht.

Jan van de Velde beschrijft zijn gesprek met conservator Jorien Jas over het ontmantelde hemelbed op de Cannenburch: hoe borduurengelen, textiel- en meubelrestauratoren momenteel druk doende zijn om het hemelbed straks weer in al zijn glorie te kunnen tonen aan bezoekers.

Heel interessant is ook het artikel van Anne Vermeer: ‘Hendrik Dalhuisen en lodo rat’. Al in 2009 werd er in ons blad gediscussieerd over de betekenis van de raadselachtige woorden lodo 1792 rat die het hekwerk aan de Donselaarsweg 6 te Oene sieren. Ook zult u lezen dat deze Hendrik, zijn tijd ver vooruit was. Als zoon van de smid vertrok de 18-jarige Hendrik (1850-1927) naar Arnhem als beurskwekeling: hij werd onderwijzer en opleider van de rijksnormaallessen waar hij rekenkunde, natuurkunde en biologie doceerde. In zijn vrije tijd hield hij zich onder meer bezig met fotograferen. Hij was bevriend met collega-onderwijzer Andries Vermeer (1855-1943), de grootvader van Anne.

Frans Schumacher kreeg jaren geleden een interessante brochure in handen over huize Het Hattem, dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog ingericht werd als internaat. Door te googelen ontdekte Frans dat de naburig gelegen Geelmolen eenzelfde bestemming kreeg. Toeval of niet?

Ook vertelt Frans over de totstandkoming van een nieuw boek over Vaassen.

In 1682 vond in Vaassen een weerzinwekkende moord plaats. De Eper schout Cornelis Bigge had het er maar druk mee. Op last van de drost moest hij allerlei personen ondervragen, want: Was Peterken nu wel of niet zwanger geweest? En zo ja, waar was het kind dan?

Op het korte stukje IJsseldijk dat bij Oene (en dus bij de gemeente Epe) hoort, staan twee rijksmonumenten: De Voorn en De Kleine Voorn. Cor Verweij heeft de geschiedenis van deze plek uitgezocht en hij ontdekte een akte uit 1412 met een aanwijzing voor bewoning van De Voorde.

Verder in dit nummer de gebruikelijke rubrieken ‘Uit de vereniging’ en de ‘Evenementenagenda’.