Dit is o.m. de inhoud van AE 226 van februari 2020

In dit nummer van Ampt Epe schetst Henri Slijkhuis een beeld van de landbouw in de gemeente Epe tijdens de achttiende eeuw. De akkerbouw, met verschillende gewassen, stond toen centraal; het veebezit onder de boeren was, vergeleken met vroeger, achteruitgegaan. Samen met René Harleman behandelt Henri Slijkhuis verderop in dit blad de opkomst en de ontwikkeling van de viskwekerijen tussen Vaassen en Emst.

Gert van den Esschert blikt terug op de succesvolle, met beeldmateriaal verluchte lezing over de Baronnenlijn door Onno de Vries. Wat jammer nou toch dat de spoorlijn tussen Apeldoorn en Zwolle is opgeheven! Over de rondleidingen in de Grote Kerk in Epe heeft Gert ook niets dan lof. De ruimte voor deelname was beperkt; daarom kwam er een tweede kans op 25 januari 2020. Wie alle informatie nog eens rustig wil doorlezen, kan terecht bij de tweede bijdrage van Gert van den Esschert.

Oene heeft een algemeen geachte en beminde huisarts gekend. Het verhaal over dr. H.J. van Hengel is van de hand van Jan Kiesbrink.

In de zeventiende eeuw kwam Evertjen Huigen uit Vaassen aan de wurgpaal, zoals we in de vorige aflevering van Ampt Epe konden lezen. Twee eeuwen later hadden de rechters meer begrip voor pleegsters van kindermoord. Daarover gaat  het artikel ‘Wanhopige moeders’ van Willy Smit-Buit. 
Ze heeft ook nog iets heel anders te melden. Voor het geval u nog ergens een flesje granuline op de plank hebt staan, krijgt u de raad het flutspul meteen weg te gooien. Dokter Van Grafhorst moest zich schamen, omdat hij probeerde de tbc-lijders granuline aan te smeren.

Natuurlijk vindt u de gebruikelijke rubrieken ‘Uit de Vereniging’, de ‘Evenementenagenda’ en de ‘Lezersrubriek’.

Een ruime keuze aan artikelen ligt voor u, maar met weinig variatie in auteurs. Als u daarin graag verandering ziet, daagt de redactie u uit om in 2020 de pen (of de pc) ter hand te nemen. De redactie verheugt zich erop ook dit jaar de passie voor ons verenigingsorgaan met u te delen.