Nummer 229, september 2020

In dit septembernummer vertelt Lulof Terwel het een en ander over de ‘ere- en gemeentepenning der gemeente Epe’, een onderscheiding die in werking trad op 1 januari 1950. Sindsdien is de erepenning drieëntwintig maal uitgereikt, maar nog nooit is een vrouw voor deze onderscheiding voorgedragen!

Het eerste deel van het levensverhaal van Paul Peppelman bestrijkt zijn jonge jaren als knecht bij bakker Rodijk aan de Stationsstraat in Vaassen, en het vervullen van de militaire dienstplicht, direct na de Eerste Wereldoorlog. Dat beviel hem goed, zo goed zelfs dat hij wel in dienst had willen blijven, maar de staat dacht er anders over.

Volgend jaar hoopt Henri Slijkhuis een boek te publiceren over het leven op de boerderij vroeger. Daarvoor zijn diverse personen geïnterviewd. Een van hen was Gerrit de Wilde. Gerrit is jl. juni plotseling overleden; Henri wilde graag als eerbetoon een stukje van Gerrits verhaal publiceren.

Henri had ook een gesprek met zijn oom Jan van Huffelen. Jan vertelt over zijn jeugd op de Bloemendaal, zijn werk bij de ‘Industrie’ in het begin van de oorlog (later werd de fabriek stilgelegd) en na de oorlog. Maar in 1982 moest hij, met 81 anderen, vertrekken. Sindsdien werd hij weer ‘een beetje’ boer.

Theo Somsen kwam in een oud fotoalbum van zijn moeder een foto tegen. Graag roept hij uw hulp in: wie is de patiënt die in de zomer van 1935 in het Theresiahuis in Vaassen verbleef?

Na het ‘billen’ in het juninummer schrijft Jan van de Velde nu over de straatnamen op het Eekterveld: Radeweg, Schorsweg, Talhoutweg, enz.

In februari 2020 mocht Ampt Epe zich verheugen in een zeer grote opkomst bij de lezing van Sander Wassing over Maarten van Rossum. Evert de Jonge stelde wat vraagtekens bij Sanders zienswijze, en Sander repliceert in zijn weerwoord.

In januari 1975 vond er tijdens een jachtpartij in het Gortelse bos een incident plaats waarbij jachtopziener Dirk Pluim dodelijk werd getroffen. Wegens onvoldoende bewijs werd de zaak uiteindelijk geseponeerd. Maar die stukken zijn nooit bewaard, hoorde Willy Smit-Buit van het Gelders Archief.

Verder de gebruikelijke rubrieken: ‘Uit de vereniging’ van Aart Schurink, ‘Uit de oude doos’ van Johnny Gerard, en de ‘Lezersrubriek’ met bijdragen van diverse personen.

Wij wensen u veel leesplezier.