logo

Ampt Epe 233

Geschreven door Redactie Ampt Epe

In nr 233 onder andere:

In dit nummer nogmaals aandacht voor de foto- en tekenwedstrijd, georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de historische vereniging Ampt Epe.

Een veldwachter uit Epe betrad op zondag 11 oktober 1868 de Grote Kerk in Epe om proces-verbaal op te maken. Wat was het verhaal achter dit bijzondere ingrijpen van deze ordehandhaver? Adri Vreugdenhil legt het de lezer allemaal haarfijn uit.

Evert de Jonge start met een reeks verhalen over historische plekken in onze gemeente. De eerste aflevering krijgt als titel mee: ‘De Schaverense landweer… of wildwallen?’

In 1794 rukte het Franse leger steeds verder op. De Fransen wilden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kennis laten maken met de ‘zegeningen’ van hun revolutie. Het Staatse (Nederlandse) leger kreeg hulp van bondgenoten. De Franse vijand was te sterk en de buitenlandse troepen haakten af. Willy Smit-Buit beschrijft hun barre terugtocht over de Veluwe.

Een artikel in de Regiobode Rheden/Rozendaal inspireerde Hanny Sterken tot het schrijven van een verhaal over de melkgeiten van haar ouders aan de Blaakweg in Zuuk.

Op 1 januari 1829 ging het Koninklijk Besluit voor begraafplaatsen gelden: nieuwe begraafplaatsen moesten voortaan buiten de bebouwde kom worden aangelegd. Lulof Terwel vertelt over de gevolgen van deze maatregel binnen de gemeente Epe.

De aanwezigheid van twee kwartierstaten op het olieverfschilderij in kasteel Cannenburch was voor Fer Jantzen aanleiding om eens dieper op beide kwartierstaten in te gaan.

Jan van de Velde legt in zijn artikel ‘Kun je wind opslaan?’ uit dat ook watermolens een biotoop hebben, zelfs veel uitgebreider dan de biotoop van een windmolen.

De altijd waardevolle ‘Lezersrubriek’ geeft dit keer, naast een oproep en een aanvulling, ook twee rectificaties, want Ampt Epe hecht veel belang aan correcte informatie.

Kortom: Ampt Epe 233 is weer de moeite van het lezen waard!