logo

Ampt Epe 236

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Ampt Epe 236 van februari 2022

 

Gelukkig zijn wij als redactie in staat de lezer ook in het prille 2022 weer een blad aan te bieden met gevarieerde artikelen. Met dank aan de auteurs!

Deze maand bijt Evert de Jonge het spits af met het eerste deel van zijn artikel over De Muggenberg in Oene. Was dit een versterkte boerderij of een (bescheiden) kasteel? Of was het een ‘gewoon’ huis? We duiken met hem in de archieven.

Johnny Gerard haalt in ‘Uit de oude doos’ herinneringen naar boven over de band The Loco Stars. Ze traden onder meer op in Het Wapen van Epe en hun repertoire bestond voor een groot deel uit liedjes uit de Nederlandse Top 40, uitgezonden door Radio Veronica.

Adri Vreugdenhil schrijft deel 3 van zijn artikel over de godsdienstonderwijzers in de Grote Kerk van Epe. In het volgende nummer komt het laatste, vierde deel.

Henri Slijkhuis vertelt over de inhoud/opzet van de website over Emst, vorig jaar november gelanceerd door de werkgroep Plattelandsgeschiedenis en gepresenteerd aan een klein gezelschap in de Hezebrink.

In Henri’s artikel ‘Vaassen in de jaren 60 van de twintigste eeuw’ maken we kennis met ontwikkelingen in het dorp op sociaaleconomisch, sociaalcultureel en politiek gebied.

Teunis van Lohuizen was achter in de zeventig toen hij zijn herinneringen opschreef aan de tijd dat hij papierhandelaar was. Hij gaf zijn notities de titel Uit vroeger dagen. In ‘Een winterreisje in Vriesland’ lezen we over ouderwetse winters en middelen van vervoer als bolderwagen, sjees en trekschuit.

Jan Paasman neemt ons mee naar het jaar 1869 waarin een arbeider een bijzondere vondst deed op Erve Zuidburg in Emst.

Jan van de Velde vraagt zich af of er houten of ijzeren schoppen werden gebruikt bij het graven van de sprengenbeken.

Willy Smit-Buit beschrijft de strijd om een erfenis: Was het Van Isendoorn van de Cannenburch, die de landgoederen in de Zuidelijke Nederlanden geërfd had van Albert Octaaf? Of had Van Renesse van Elderen er recht op? De ontknoping na bijna een eeuw van strijd kon niemand voorzien.

Naast dit artikel komt van haar hand een bijzonder verhaal over zeven Hongaarse huwelijken die op 15 januari 1957 in Epe werden gesloten.

Verder natuurlijk onze gebruikelijke rubrieken: ‘Uit de vereniging’ van Aart Schurink en de ongewisse ‘Evenementenagenda’ van Aline van Dam.

Fijn leesplezier gewenst!