Het septembernummer 2022; Ampt Epe 239

Na de ‘bestuursbladzijden’ begint op pagina 5 het eerste deel van een vierdelig artikel over het erve De Kolk. In dit eerste deel behandelt Adri Vreugdenhil hoe de boerderij aan de Zeedijk in Nijbroek in 1776 in het bezit is gekomen van de hervormde gemeente van Epe, tot aan het moment dat de familie Slijkhuis in 1875 op De Kolk kwam wonen.

Lulof Terwel pakt een interessant onderwerp aan: ‘Zegels, stempels, wapen en logo van de gemeente Epe’. Jammer dat het huidige wapenschild zo onopvallend en kleurloos is.

Daarna volgt het tweede deel Middeleeuwen van de in het juninummer gestarte artikelenreeks van Henri Slijkhuis over ‘De geschiedenis van het landschap op de Noordoost-Veluwe’.

En de redactie is blij ook een derde artikelenserie te verwelkomen. Evert de Jonge gaat in zijn eerste aflevering over molens in op molendwang, het waterrecht op de Veluwe, de telling van de molens in onze gemeente en het archief van de Cannenburch. In zijn artikelenserie wil hij specifiek ingaan op bronnen die nu openbaar zijn dankzij de recente ontsluiting van het hertogelijke archief; ook is nu meer informatie uit de civiele en vrijwillige rechtspraak etc. beschikbaar.

In dit nummer bespreekt Willy Smit-Buit het recent verschenen boek van Lodewijk Rondeboom: Een oase in het Heerderdal. Haar conclusie? ‘Je hebt zin gekregen om te gaan dwalen door De Dellen. Lees het en je komt vanzelf in actie.’

‘Waarom de stichter van de Vaassense kerk geen monnik was’. Wim van ’t Einde heeft het een en ander op te merken bij de afbeelding en de datering van het schild dat ter gelegenheid van 1100 jaar Vaassen bevestigd is aan de Dorpskerk te Vaassen.

Tot slot neemt John Veldhuis ons mee, vanuit Epe, naar het Canadese Ontario, waarheen de familie in 1952 emigreerde. John werkte in eerste instantie bij boeren daar en ging pas later studeren. Toch heeft hij goed ‘geboerd’. Zoals hij het zelf verwoordt: ‘Van Epe naar Port au Prince, en van schilder tot universiteitshoofd. Als je wilt emigreren, zijn een paar dingen belangrijk. Je moet een avontuurlijke geest hebben en zelfverzekerd zijn.’

Wij wensen u weer veel leesplezier!