Ampt Epe 242- april 2023

In dit nummer stelt Jan Aalbers zich voor als de toekomstige voorzitter van onze historische vereniging. Tom Demaret presenteert zich als de secretaris in spe. Ze staan in de startblokken om deze functies over te nemen van Jan van de Velde en Aart Schurink.

Verder blijft de schilder Peter/Petrus Visser de gemoederen bezighouden, want hij heeft in onze gemeente dorpsgezichten geschilderd in een geheel eigen stijl. Zo nu en dan duikt er ook religieus werk op onder de naam Visser. Marten Brascamp en Ita van Dijk hebben zich gebogen over de vraag of Peter en Petrus samenvallen. Ze brengen hun antwoord met overtuigingskracht.

U krijgt alvast een indruk van het boek Een sieraad voor het dorp door Jan Paasman, dat het mooie villapark Sweerts de Landas behandelt en gratis ter beschikking wordt gesteld aan geïnteresseerde leden van onze vereniging.

Kasteel Cannenburch heeft veel te danken aan de familie Cleve, die het kasteel in de eerste helft van de vorige eeuw in eigendom had. Willy Smit-Buit werpt de vraag op of de familie niet meer respect verdient, zeker tegen de achtergrond van wat Frida Cleve-Mollard na de Duitse bezetting te verduren kreeg.

In de twintigste eeuw onderging het landschap op de Noordoost-Veluwe een ware metamorfose. Henri Slijkhuis neemt de veranderingen tot de jaren 70 onder de loep. In de volgende aflevering van ons blad trekt hij de lijn door tot het heden.

Als zoon van de eigenaren van wasserij De Zwaan aan de Elspeterweg in Vaassen kent Henk Koldenhof het wasserijbedrijf van binnenuit. Hij neemt ons mee naar de tijd waarin ook de was van huisgezinnen werkgelegenheid opleverde in deze branche. In dit nummer wordt de ‘natte’ afdeling besproken; in het volgende nummer de ‘droge’ afdeling.

De diaconie van de Grote Kerk in Epe kreeg bijna 250 jaar geleden de boerderij De Kolk aan de Zeedijk in Nijbroek in bezit. In het vierde en laatste deel van zijn serie over deze boerderij rondt Adri Vreugdenhil zijn verhaal af. Hij begint bij pachter Roelofs in 1935 en eindigt met een beschrijving van de tegenwoordige situatie onder pachter Mouw.

Ten slotte is er aandacht voor de website, waarmee de werkgroep Geschiedenis van Emst in 2021 van start ging en die inmiddels al flink is uitgebreid.

Evert de Jonge gaat in de serie ‘Historische Plekken IV-4’ in op de geschiedenis van de Zuuker korenmolen. Hij vult de leemte in het korenmolenverhaal op tussen ruwweg 1550 en 1700. In het juninummer van Ampt Epe start hij met de molens in Wissel.

De redactie hoopt dat u plezier beleeft aan de inhoud van dit blad.