Ampt Epe 243 van juni 2023

Een nieuw nummer van ons blad – superdik ditmaal.

U vindt er van alles in, variërend van droefheid (het overlijden van Aart Schurink) tot vreugde (het erelidmaatschap van Hannie Tijman).
We zijn blij met de langere series die we de afgelopen tijd hebben mogen plaatsen. In dit nummer het zesde en laatste deel van het artikel van Henri Slijkhuis over de geschiedenis van het landschap op de Noordoost-Veluwe - met een beschrijving van de afgelopen vijftig jaar.
Evert de Jonge maakt in zijn Historische Plekken IV een begin met de molens in Wissel en behandelt de Wisselse korenmolen.
Over het toerisme in onze gemeente valt veel te schrijven, want al ruim honderd jaar geleden, in 1905, werd de Vereeniging ter bevordering van ’t vreemdelingenverkeer Epe’s Bloei opgericht. Dianne Hamer heeft deze pen opgepakt.
Jan Kiesbrink bracht als kind zijn vakanties door bij opa en oma Kiesbrink op de Wijnbergen. Niet zo ver weg van Oene, maar een hele belevenis voor hem.
Misschien hebt u onlangs de expositie in het westelijk bouwhuis bij de Cannenburch bezocht over het onderduikhol van Jits van Straten en zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog. W.K. van Zijverden onthult hoe na zoveel jaar dit hol herontdekt kon worden.
Over de ‘droge afdeling’ bij Wasserij De Zwaan vertelt Henk Koldenhof; er vonden in de loop der jaren heel wat moderniseringen plaats.

Verder de gebruikelijke artikelen, zoals ‘Van het bestuur’, ‘Uit de oude doos’, ‘Evenementenagenda’ en ‘Lezersrubriek’. Ook worden een paar recente boeken onder uw aandacht gebracht. 

De redactie wenst u veel leesplezier.