Het septembernummer van 2023 (AE 244) bevat o.a het volgende:

Jan Aalbers en Tom Demaret openen nummer 244 van ons blad met interessant en belangrijk nieuws vanuit het bestuur.

Aline van Dam komt met een prachtig gevulde evenementenagenda met daarop onder meer lezingen over verleden, heden en de toekomst van de IJssel, en de schilder Peter Visser, door respectievelijk Tjirk van der Ziel en Marten Brascamp.

Adri Vreugdenhil start met een serie artikelen over dominee Adam Visch. In de aanloop naar zijn ambtsperiode eerst een beschouwing over zijn voorganger, ds. Overdorp.

In de ‘Lezersrubriek’ naar aanleiding van het artikel Toerisme in Epe (1) door Dianne Hamer komt Gerrit Kouwenhoven met aanvullende informatie over het dodelijk ongeluk dat het zoontje van de stationschef overkwam.

Kent u het bevrijdingsmonument dat in het Burgemeester Sweerts de Landaspark staat en gemaakt is door beeldhouwer Gerrit Bolhuis? Ina Jager-Bolhuis vertelt in haar artikel over het leven en werken van haar oom.

‘Meneer, waar komen Molukkers vandaan?’ is de titel van het eerste artikel dat is geschreven door docent-coördinator Pieter Siwabessy, achterkleinkind van een KNIL-soldaat.

Johnny Gerard heeft dit keer twee prachtige foto’s van de brandweer van Epe uit de oude doos gehaald, waaronder een opname van het brandweerkorps uit circa 1926.

In dit nummer het tweede deel van ‘Toerisme in Epe’ door Dianne Hamer, waarin we zien hoe Epe zichzelf op allerlei manieren promoot.

‘Bijzondere bulten en golven in het landschap: Kijken met archeo-ogen’ is de titel van het verslag dat Jan Aalbers maakte van de wandeling langs grafheuvels en raatakkers bij Vaassen onder leiding van Wim van ’t Einde.

De redactieleden Willy Smit-Buit en Frans Schumacher brachten een bezoek aan Jan Paasman in Epe. In juni verscheen zijn boek over het villapark Sweerts de Landas in Epe. Nieuwsgierig naar hoe het schrijfproces was verlopen, gingen zij in gesprek met de auteur.

Natuurlijk ontbreekt de vervolgserie niet over de molens in de gemeente Epe door Evert de Jonge in ‘Historische Plekken lV-6: de Wisselse papiermolen(s)’.

Hopelijk beleeft u aan de inhoud van Ampt Epe nummer 244 weer veel leesplezier!