Ampt Epe 246, februari 2024

Het februarinummer begint met een uitgebreid verslag van Jan Aalbers en Tom Demaret over de diverse activiteiten waaraan onze vereniging in het afgelopen halfjaar heeft deelgenomen of die georganiseerd zijn. 2023 kenmerkte zich daarnaast door het grote aantal nieuwe leden dat we mochten begroeten.

In vorige edities is het beginnend toerisme in Epe aan de orde gekomen. Gert van den Esschert vond een leuk artikel in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant en verluchtigde dat met diverse foto’s uit zijn collectie.

Adri Vreugdenhil vervolgt zijn serie over ds. A. Visch van de Grote Kerk te Epe; ditmaal behandelt hij de Afscheiding.

Aan de Klaterstraat in Oene werd na de vondst van onder andere rood aardewerk en mogelijke potscherven de regio-archeoloog ingeschakeld. Pape gaf uitleg.

‘Ie heb een deernsmutse op’, kreeg Hugo Landheer te horen toen hij in 1935 na de verhuizing met zijn ouders vanuit Den Haag in Epe kwam wonen. Hij heeft hier een fijne jeugd doorgebracht, waarover hij graag wat wilde vertellen.

Evert de Jonge sluit de molens in het dorp Epe af met het behandelen van de molen in Vemde.

In voorgaande jaren is al vaak gepubliceerd over Teunis van Lohuizen, de grondlegger van Royal Vaassen Flexible Packaging. Maar daarnaast was hij ook een niet onverdienstelijk amateurkunstschilder. Lulof Terwel geeft ons een inkijkje.

Aan de Schietbaanweg woonde vanaf 1957 het gezin Lougheed. Vader Lougheed was een Canadese soldaat die in 1945 kennismaakte met niet alleen Epe, maar ook met Geertje Plette. Het huis waarin het gezin gewoond heeft, moest wijken voor een nieuwbouwwijkje, maar de oude lindeboom staat er nog steeds, zo vertelde ons Rose Lougheed.

Een prachtige, winterse foto van de Schaapskooi in Emst mocht in dit nummer niet ontbreken. Met dank aan Henk Kloezeman. Ook Johnny Gerard levert weer twee mooie foto’s aan: Emst is ditmaal aan de beurt. Aline van Dam verstrekt weer de Evenementenagenda. Ook in de Lezersrubriek komen weer diverse zaken aan de orde. Ook wordt uw hulp ingeroepen!