In nummer 247 van Ampt Epe (april 2024) vindt u eerst de gebruikelijke rubrieken: Van het bestuur en de Evenementenagenda. Ze zijn van de hand van Jan Aalbers, Tom Demaret en Aline van Dam. Verder Uit de oude doos: twee bekende winkels, door Johnny Gerard.

Aan twee bijdragen hebben personen ‘meegewerkt’ die niet meer onder ons zijn. Het gaat om de Vaassense huisarts Windemuller en om de Apeldoornse grootmajoor Oostdijk. Wat ze meemaakten, speelde tijdens en kort na de Duitse bezetting. Windemuller trok in het Koetshuis van de Cannenburch, nadat hij zijn praktijk had neergelegd; Oostdijk trok in zijn jonge jaren met een tentje over de Veluwe.                     

Gert van den Esschert beschrijft vervolgens de markante Villa Denappel, die in 2002 moest wijken voor een onderkomen met meer comfort. Even verder terug in de tijd. Begin januari 1728 overleed in Krommeniedijk pastoor Steven van Isendoorn, die afkomstig was uit Epe. Willy Smit-Buit gaat nader in op de intriges rond zijn overlijden.

Evert de Jonge vervolgt zijn serie (IV-9) over de molens, die aan het begin gestaan hebben van de industriële ontwikkeling van de Veluwe. Ditmaal is de Griftsemolen aan de beurt, die nog eerder in het archiefmateriaal opduikt dan de Cannenburghermolen.

Deel 4 van de serie over ds. Adam Visch behandelt het einde van diens ambtsperiode. Adri Vreugdenhil nadert hiermee de voltooiing van zijn boeiende schets van deze negentiende-eeuwse predikant.

In ’s-Hertogenbosch heeft Hannie Tijman een uitgebreid interview gehouden met Hugo Landheer. Landheer woonde tijdens de bezettingsjaren in Epe. Wat een geluk dat hij nog net geen 17 jaar was!

Hans Achterbergh verhaalt hoe Berthe R. Brandeis uit heel andere bronnen heeft geput voor haar boek Freddy. Aan de hand van brieven, documenten enz. behandelt ze daarin de onderduik van haar familie in Vaassen.

In de Lezersrubriek vertelt Tjada Amsterdam over de onconventionele manier van ledenwerving voor Ampt Epe, waarop oud-voorzitter G.S. van Lohuizen patent had. Een tip voor Jan Aalbers, onze tegenwoordige voorzitter?