Ampt Epe 248 van juni 2024

Voorzitter Jan Aalbers en secretaris Tom Demaret openen dit nummer met mededelingen vanuit het bestuur.
De twee opnames Uit de oude doos zijn van Johnny Gerard: een foto van ijsbaan De Klaarbeek en een teamfoto van gymnastiekvereniging Hercules.
In de Evenementenagenda is aandacht voor het programma in 2024, met als opvallende activiteit de historische quiz, die Ampt Epe organiseert op zondag 13 oktober in samenwerking met de programmaraad van het Kulturhus EGW in Epe.
Binnen de gemeente Epe komt in veel namen van wegen en wijken de term enk voor. Wat zijn enken? Hoe zijn ze ontstaan? En wat is hun betekenis? Henri Slijkhuis vertelt u meer hierover.
Evert de Jonge geeft informatie over de Keppelsmolen in de gemeente Epe, die vlak bij Huis Hafkamp aan de Grift moet hebben gestaan.
Frans Schumacher gaat in op de gang van zaken rond de jubilea van de Vaassense pastoor Hagen.
Willem van Putten was een jaar of tien, toen zijn vader hem in de Dellen een weg aanwees, waar vroeger de postkoetsen reden. Dat wekte bij hem een blijvende interesse in oude Veluwse wegen. Zie zijn artikel Hessenwegen en postkoetsroutes op de Veluwe.
Adri Vreugdenhil besluit zijn artikelenserie over ds. Visch. Dit laatste deel gaat over de preken van ds. Visch en de gebeurtenissen rond het beroepen van een nieuwe predikant.
Willy Smit-Buit verrast ons met een dialectverhaaltje: Waor is Bram? Daarnaast schreef ze een serieuzer artikel over dokter G.E. Windemuller.
Wim Sonneveld zong er in het lied ‘Het dorp’ al over: Thuis heb ik nog een ansichtkaart… Het is de titel van een nieuwe rubriek door Gert van den Esschert.
In dit nummer bespreekt Jan Paasman verder de naoorlogse hulpactie van Epe voor Velp.

De redactie wenst u aangename leesuurtjes!