In navolging van Epe werd in Vaassen in 1878 een school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs geopend. Het was een particulier initiatief, maar in 1881 nam de gemeente de school over en werd deze openbaar. Het leerlingenaantal schommelde zo tussen de tien en twintig, met als dieptepunt 1911 met zeven leerlingen en als hoogtepunt 1922 met 26 leerlingen.

1924In 1924 werd op particulier initiatief de ’Bijzonder Neutrale MULO' opgericht, met 30 leerlingen! Men begon de lessen in de oude Franse School aan de Dorpsstraat, op de plaats waar nu het filiaal van de ABN AMRO staat. Tot hoofd werd G. Douma benoemd; de andere onderwijzer was H.J. van ‘t Slot. In 1954 werd een nieuw gebouw aan de Prins Hendrikweg (hoek Industrieweg) in gebruik genomen. In de loop der jaren werd het gebouw geleidelijk vergroot vanwege het toenemende aantal leerlingen (280 aan het eind van de jaren zeventig).

De schoolhoofden (vanaf 1968 directeur geheten) waren vervolgens: J.H. Timmermans (1961-1979), J.J. Bosman (1979-1987) en W.M. Ernst (vanaf 1987). In de jaren tachtig verminderde het leerlingenaantal door daling van het kindertal, maar ook door concurrentie van de brede scholengemeenschappen. Leerlingen fietsten de school letterlijk voorbij naar Apeldoorn, Epe of Heerde.

In de jaren vijftig was de hervormde predikant Ds. L.J.R. Kalmijn voorzitter van het Protestants Christelijk Schoolbestuur. Hij zette zich ervoor in om in Vaassen een protestants-christelijke ulo te beginnen. Dat lukte en op 1 september 1960 opende de christelijke ulo zijn deuren met een eerste klas van 44 leerlingen. Hoofd werd J. van Dasler met als lerares mejuffrouw J. van Pomeren. De eerste verzorgde alle lessen in de exacte vakken, de talen werden gegeven door laatstgenoemde. Na het plotselinge overlijden van Van Dasler in I963 werd G.J. Boomkamp hoofd (vanaf 1968 directeur) en vanaf 1981 C.H. Potters.

De huisvesting was niet ideaal: het eerste jaar werd lesgegeven in zaaltjes van het ‘Gebouw voor Christelijke Belangen’. Daarna werd gebruikgemaakt van het oude gebouw dat de neutrale mulo had verlaten. In 1969 betrok men een nieuw gebouw aan de Vlierstraat in de toen nog te bouwen wijk Heggerenk. Aan het eind van de jaren zeventig kwam het leerlingenaantal op 240. Net als bij de andere mavo (opvolger van de mulo) liep het aantal leerlingen in de jaren tachtig achteruit. De school was inmiddels vernoemd naar de vertrokken directeur: ‘De Boomkamp’. Er werd besloten om te gaan samenwerken met de ‘De Keienbrink‘, zoals de neutrale mavo inmiddels heette.

Op 1 augustus 1990 ging de 'Samenwerkingsschool voor mavo’ van start met 235 leerlingen onder de naam: ‘De Molenbeek’. Directeur werd C.H. Potters en adjunct-directeur W.M. Ernst. Inmiddels lag de opheffingsnorm op 240. In januari 1993 nam het bestuur het besluit geen nieuwe leerlingen meer aan te nemen en in 1995 deden de laatste 31 leerlingen examen. Mede doordat zij dat laatste jaar les kregen van tien docenten, slaagden ze allemaal.

Dit artikel komt uit "De Eper Canon, Geschiedenis van een gemeente".
2e herziene en uitgebreide druk, (c) 2011 Rotary Club Epe / Ampt Epe
ISBN 978-94-6190-451-5; NUR 693