logo

18a Puzzel


Museum Vaassen Historie
opende voor het eerst haar deur op 17 april 2009, de bevrijdingsdag van Vaassen. Vanaf dat ogenblik was hier ook de collectie van de Stichting “Broken Wings ’40-’45” te zien en van die gelegenheid werd, met name van de kant van het onderwijs (scholenbezoek), goed gebruik gemaakt.

Op zoek naar voorwerpen die voor een artikel in deze bevrijdingskrant als voorbeeld kunnen dienen voor wat het museum in huis heeft, wandel ik met Jan Duinstee door de expositieruimte. Zo komt Jan al snel met iets bijzonders aan, een puzzel gemaakt ter herinnering aan de eerste voedseldroppings boven Nederland, uitgegeven vlak na de oorlog. Vreemd genoeg staat op het deksel van de doos de datum 23 april 1945 vermeld, terwijl de eerste droppings op 28 april zijn uitgevoerd.

 puzz1  puzz2

 Achtergrondinformatie:
Mensen ondernamen in de strenge winter van ‘44-‘45 tochten naar het noorden en oosten van ons land om voedsel te bemachtigen (de zogenaamde hongertochten). Bij boeren werd voedsel ontvangen, gekocht of geruild tegen spullen met enige waarde, zoals bijvoorbeeld sieraden. Eind april 1945 beseften de geallieerden de dringende noodzaak van voedselhulp aan (voor) bezet gebied in het westen van Nederland.

Het akkoord van Achterveld
In een schoolgebouw in het dorpje Achterveld komen van 28 t/m 30 april 1945 rijkscommissaris Seyss-Inquart en de geallieerden bijeen, in het bijzijn van prins Bernhard. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was om met de Duitsers tot overeenstemming te komen voor het verlenen van voedselhulp aan hongerend westelijk Nederland. De voedselbevoorrading zou door geallieerde vliegtuigen moeten geschieden en mochten niet door de Duitsers beschoten worden. Hoewel men pas op 30 april tot overeenstemming kwam, begonnen de Engelsen op 28 april al met de droppings. Via Radio Oranje werd men op de hoogte gesteld van aanstaande droppings, die tussen 28 april en 8 mei door de Britten en de Amerikanen werden uitgevoerd.

De Britten spraken van operatie ‘’Manna’’, genoemd naar het voedsel dat God dagelijks uit de hemel liet vallen voor de Israëlieten. De Amerikanen gaven het de naam ‘’Operatie Chowhound’’, de bijnaam voor soldaten die twee keer opscheppen in de mensa (eetgelegenheid, zoals een kantine).