Invnr. 46.

Gerrit Jans ten Holte, kerkmr. tot Epe, Jan Berens en Dries Dercks, olderluiden, besteden uit aan Jan Derxss, de reparatie van ‘het kerk- en St. Anthonis ermen huijs’. O.a. dient er 60 voet graafwerk te worden verricht, 8 posten te worden geplaatst, nog wandwerk en alles met goede voegen.

Voor 42 gld., 5-1-1626, getekend door Gerhard ten Holte, scholtus, en (niet genoemde) gerichtslieden.

 

De akte is op een dubbel vel papier opgemaakt; op de binnenkant staat:

Gerrit Jans ontvangen 23-12-1631 van Cornelis Tuenis 25 gld. 4 stv. zijnde de som van aflossing van een erfmudde roggerente, luid zegel en brief van Henrik Warners & Marrie, 1631 (‘in verwaringe gecomen tot last van de olderluiden’)