1825:

De predikant van Epe is ziek en zal waarschijnlijk met emiraat vertrekken.
Er is een goed verstandhouding, ook tussen de leden der verschillende godsdiensten.
De kerkgebouwen zijn in goede staat, behalve de RK-kerk in Vaassen.

 

1835:

Enkelen hebben zich van de Hervormde kerk afgescheiden; 16 personen waaronder enige kinderen.

 

1845:

(De Afgescheidenen werden niet meer genoemd).

 

1865:

Er is een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe pastorie te Epe.

 

1886:

Er zijn vier NH-kerken (met vier leraren: vanaf 1896 vijf kerken, vijf leraren), vier kerken van Christelijke Afgescheidenen (met twee leraren) en twee RK-kerken (met twee leraren)