Archivaris Gerrit Kouwenhoven 30 jaar beheerder Streekarchief
Het oudste stuk in het streekarchief dateert uit 1403 uit Hattem; een document uit 1461 is het oudste uit de gemeente Epe. Dat zulke historische documenten in de loop van de tijd in goede staat bewaard zijn gebleven, getuigt van het belang van een goed beheer van de archieven. Gerrit Kouwenhoven heeft daar dertig jaar aan bijgedragen. De hartelijke felicitaties van Ampt Epe zijn dan ook zeker op zijn plaats.

Ontstaansgeschiedenis Wapenveld
Martijn Horst van het bureau Cultuurland Advies in Wapenveld gaat een landschapsbiografie maken van Wapenveld. Dit zal leiden tot een fascinerend beeld van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Deze kennis kan weer worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen als het Apeldoorns Kanaal, de hoogwatergeul en het Berghuizerterrein.

De erfgoedroutegids, een cultuurhistorische route gepresenteerd
De 18 km lange route begint bij de dorpskerk in Vaassen en komt langs de Cannenburch, sprengen, beken en grafheuvels. Er maken 46 grafheuvels deel uit van de grafheuvellijn, de oudste dateert van circa 3000 voor Chr., de jongste van circa 800 voor Chr. Er is een website in ontwikkeling met onder meer een kaart van de locaties van de grafheuvels. Het eerste exemplaar van het boekje, geschreven door Veerle Simons, is door regio-archeoloog Nathalie Vossen overhandigd aan wethouder Joop van Nuijs. Het boekje is verkrijgbaar in de boekhandel of de VVV en kost € 9,95.

Proefsleuvenonderzoek ontwerpbestemmingsplan Marktwand
Het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen biedt kaders voor (her) ontwikkeling van de Marktwand, een nieuwe Markthal en een ondergrondse parkeergarage. Doordat het terrein tot begin 20e eeuw agrarisch gebied en later parkeerplaats/markt is geweest, is het waardevol omdat het niet is verstoord. Belangrijk dus om meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van Epe. Het proefsleuven-onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische resten in het onderzoeksgebied. Het rapport van onderzoeksinstantie RAAP is (als bijlage van de toelichting) te vinden via de website van de gemeente Epe.

De IJssellinie
Als het verdedigingswerk uit de Koude Oorlog daadwerkelijk zou zijn gebruikt, zou dit dan hebben gewerkt? Onderzoek van de TU Delft met een computermodel heeft aangetoond dat bewust laten overstromen inderdaad zou hebben gewerkt. Binnen 5 tot 7 dagen zou het zijn gelukt het gebied grofweg tussen Nijmegen en Zwolle onder 1 meter diep water te zetten. Wat er dan met de inwoners zou zijn gebeurd, is niet geheel duidelijk. In ieder geval wel dat ze het heel zwaar to verduren zouden hebben gekregen. Op de website van de Stichting IJssellinie is een computersimulatie te zien van deze inundatie.

Hoogtijdagen fruitteelt langs IJsselstreek
Vanaf ongeveer 1900 tot halverwege de jaren 50 was de professionele fruitteelt van groot belang. Een beetje daarvan wordt weer tot leven gebracht in een boekje met fietsroutes langs karakteristieke IJsselboerderijen en fraaie boomgaarden. Het boekje is verkrijgbaar bij het Infocentrum IJssel in Den Nul (bij Olst).

Burgerlijke stand op de website van het Gelders Archief
Het leeuwendeel van de akten van de burgerlijke stand in Gelderland (1811-1902/1950) wordt integraal op de website van het Gelders Archief gepubliceerd (www.geldersarchief.nl). Het gaat om geboorteaktes van 1811-1902/1912, huwelijksakten en huwelijkse bijlagen van 1811-1950 en overlijdensakten van 1811-1950. Vrijwilligers hebben een belangrijke rol gespeeld bij het koppelen van scans aan persoonsgegevens. Ze zijn (straks) allemaal te vinden op www.geldersarchief.nl Voer een naam in, onthoud het aktenummer en blader door de scans.

Kaartencatalogus Gelders Archief
Op de website van het Gelders Archief (www.geldersarchief.nl) staan op het moment van schrijven 5687 archiefstukken in de kaartencatalogus. Zoals een prachtige kaart van het overstromingsgebied langs de Zuiderzee als gevolg van de stormvloed van 1825, geheel weggespoelde dijken bij Harderwijk en Elburg. Epe werd net niet getroffen. Zoek op kaartcatalogus en watersnood.