Geld beschikbaar gesteld voor boek Ampt Epe
Zoals al eerder vermeld, is het bestuur van Ampt Epe voornemens een boek uit te brengen over de cultuurlandschapssituatie begin 19e eeuw. Een kerngroep van drie leden is gevormd om een en ander vorm te geven. Het is de bedoeling dat bureau Cultuurlandadvies te Wapenveld ons daarin gaat begeleiden.
In de Algemene Ledenvergadering is besloten voor 2014 een krediet van € 5000,-- beschikbaar te stellen met een optie voor nog eens € 5000,-- voor 2015. Voorwaarde is het tijdig kunnen aanboren van andere subsidiebronnen om de uitgave financieel mogelijk te maken.

Het verleden herschreven, curieuze historie uit het land tussen heide en IJssel
Onlangs kwam ik het boek weer eens tegen. Wat is dat toch een fantastisch leuk boek, geschreven door de heer W. Terwel, oud-voorzitter van Ampt Epe, en uitgegeven in 2000. Het bestaat uit 200 bladzijden losse verhalen over de geschiedenis van de gemeente Epe. Bijvoorbeeld het artikel over de Griftsemolens in Vaassen, voor het eerst genoemd in het jaar 1412: eerst een korenmolen en oliemolen, later nog een eekmolen erbij, of de hulpsecretarie in Vaassen. Te leen bij de openbare bibliotheek Noord-Veluwe in Epe.

Twee bestuursleden van Ampt Epe in het zonnetje gezet
Totaal onverwacht toverde voorzitter Fer Jantzen aan het eind van de Algemene Ledenvergadering twee grote bossen bloemen van achter het toneel vandaan. Ze waren voor Aline van Dam en Steven Leijsen. Al jaren vormen zij de promotiecommissie. In weer en wind zijn ze met de promotiekraam aanwezig op culturele en historische markten in de gemeente Epe om onze vereniging onder de aandacht te brengen van een breder publiek. De kraam ziet er altijd keurig verzorgd uit en vele bezoekers kopen er een boek of dvd of geven zich op als lid.
Aline en Steven, het is jullie van harte gegund!

School met de Bijbel Oene 100 jaar
Gemakkelijk was de oprichting niet. De nieuw op te richten school moest men namelijk ‘uit eigen zak’ betalen. Er werd een terrein aan de Houtweg gekocht en de bouw van een tweeklassige school met onderwijzerswoning kon beginnen.
Hoewel de school niet altijd zo heeft geheten, heeft ze altijd wel de Bijbel als richtlijn gehanteerd. Pas in 1977 raakte de huidige naam ingeburgerd, toen de school ook uitgebreid werd verbouwd.

School met de Bijbel te Emst 75 jaar
In de gemeente Epe waren al verschillende christelijke scholen. Emst kon natuurlijk niet achterblijven en zodoende werd in 1926 in Emst een groep gevormd die een School met de Bijbel wilde oprichten. Na een kerkelijke vergadering op 15 november 1926 werd de vereniging tot oprichting van een school gestart. De volgende personen hadden daarin zitting: A.G. Oosterhuis, predikant, J. Rozendaal, L. Schouten, W. Foks, J. van Essen, A. de Weerd en J.M.E. Evers. Uiteindelijk kreeg men toestemming een school te bouwen. De eerstesteenlegging vond plaats op 13 april 1939 door burgemeester Diepenhorst. De school werd geopend op vrijdag 30 juni ’s middags om 2 uur. Men begon met twee leerkrachten, te weten: het schoolhoofd, meester Hulst, en juffrouw Van Dockum. De heer Van der Meulen was hoofd van 1956 tot 1972. Nu is dat meester Nap. Het schoolgebouw is in de loop der tijd aanzienlijk veranderd. Inmiddels is het een prachtig gebouw aan de Stationsweg in Emst.
Deze informatie komt uit een boekje dat gepubliceerd werd in verband met het 50-jarig bestaan (50 jaar School met de Bijbel Emst).

1813/1814, Kozakken in ons land
Er is veel geschreven over het feit dat in 1813/1814 de Kozakken hebben geholpen bij de bevrijding van het Franse juk. Op Koningsdag 26 april 2014 was het zelfs feest in Deventer, want op die dag, 200 jaar geleden, verlieten 1600 Franse soldaten en bestuurders Deventer, nadat de stad de hele winter was belegerd door de Kozakken.Op 13 november 1813 verschenen de Kozakken in Zutphen, dat verdedigd werd door een klein Frans garnizoen. Toen de stad na tien dagen werd ingenomen, waren de Fransen al gevlogen. Ook de overtocht door middel van een schipbrug in Wijhe-Veessen heeft royaal de aandacht gekregen.
Het gedrag van de Kozakken was niet altijd goed te keuren; ze stonden bekend om hun erge dorst, vooral in ‘genever’. De burgemeesters van de omliggende plaatsen moesten maar zorgen dat ze wat te eten kregen; anders plunderden ze de boerderijen leeg.
Op internet is veel te vinden, het woord ‘Kozakken’ is vaak al genoeg.
In papieren vorm is er bijvoorbeeld het boek van Anne Aalders: Met gevelde lans en losse teugel: Kozakken in Nederland 1813-1814.