Aan de reeks van 175 nummers van het "Mededelingenblad Ampt Epe" zijn 20 nummers toegevoegd. Hiermee zijn 51 jaargangen digitaal beschikbaar gekomen. U vindt ze onder het kopje Publicaties. Daar staan ook de indexen op schrijvers en op trefwoord. De eerste 175 gedigitaliseerde uitgaven en de indexen zijn door het Streekarchief ter beschikking gesteld.