AMPT EPE-NIEUWS NU OOK VIA FACEBOOK TE ZIEN
De historische vereniging Ampt Epe wil de contacten met leden en belangstellenden intensiveren. Ook wil zij een groter bereik krijgen onder met name jongeren. Studenten van Hogeschool Windesheim zouden bijvoorbeeld een onderzoek kunnen uitvoeren. Zo is Facebook ook een medium dat aan die verwachting kan voldoen en zal Facebook het gebruik van onze website kunnen versterken. Ampt Epe is met Facebook gestart met hulp van onze adviseur communicatie Jaminta Rorije. Er staat al een leuke fotoserie op van de laatste wandeling langs raatakkers en grafheuvels. U kunt de FB-pagina bereiken via: www.facebook.com/AmptEpe/

 CONTRIBUTIE AMPT EPE PER 1-1-2020 NAAR € 17,50 PER JAAR
De voorzitter heeft in de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2019 het voorstel tot contributieverhoging aan de orde gesteld. Hij gaf aan dat het bedrag al meer dan twaalf jaar ongewijzigd is gebleven. De kosten van activiteiten zijn echter wel gestegen, ondanks het feit dat bestuur, redactie en veel vrijwilligers zich belangeloos en kosteloos inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. De aanwezige leden gingen akkoord met de voorgestelde verhoging.

GEDENKTEKEN FAMILIE VAN ESSEN
Nadat de gemeenteraad in november 2018 er bij het college op had aangedrongen werk te maken van de verplaatsing van het groendepot van Axent aan de Wachtelenbergweg en daarvoor geld beschikbaar stelde, was de weg vrij voor een herdenkingsmonument voor de familie Van Essen.
De Stichting Broken Wings lanceerde enkele jaren geleden al het idee om een gedenkteken ter nagedachtenis aan deze familie op te richten.
Ben Jonker pleitte voor het terrein waar de familie heeft gewoond. Steeds meer organisaties stelden zich achter het initiatief: verenigingen, instellingen en ondernemers. Ook Ampt Epe was er een warm voorstander van. Aan meer dan vijftig onderduikers bood de familie Van Essen een schuilplaats; zij kreeg daarvoor zelfs onderscheidingen van Amerikaanse presidenten. Op 18 april 2019 is het herdenkingsmonument gerealiseerd.

WANDELING DOOR EPE
Een aantal jaren geleden is door Ampt Epe een wandelexcursie gehouden in het centrum van Epe langs historische gebouwen en langs plekken waar deze vroeger hebben gestaan. De excursie werd erg goed bezocht. Meerdere keren is ons gevraagd die opnieuw te organiseren.
Ampt Epe heeft dit verzoek breder opgevat in die zin dat er een boekje wordt gemaakt met daarin de route van de wandelexcursie, met uitgebreide uitleg en voorzien van (oude) foto’s van de historische (bestaande en verdwenen) gebouwen.
Jan Paasman is bereid gevonden dit te realiseren. Het boekje zal voor toeristen en inwoners verkrijgbaar zijn voor een klein bedrag, onder andere bij het VVV-kantoor. Het is de bedoeling dat men met behulp van de beschrijving in het boekje de route zelf kan lopen. De intentie is het boekje dit jaar nog te presenteren.

PLAATSENGIDS.NL
Van 1839 tot 1851 was er een Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa. Het 14-delige aardrijkskundig woordenboek is natuurlijk verouderd geraakt. Frank van den Hoven vond dat het tijd werd voor wat nieuws en begon in 1998 met de vervanger onder de naam Topografische gids van Nederland. Inmiddels heeft hij ook een website gemaakt: www.plaatsengids.nl.
De website bevat cultuurhistorische, toeristische en maatschappelijke informatie over 6500 buurtschappen, met de huidige en in de loop der jaren opgeheven gemeenten. Ook voor genealogen bijzonder interessant. U kunt bijvoorbeeld zoeken op trefwoord. Zo wordt er over Emst onder meer de volgende informatie gegeven:
Onder het dorp Emst vallen ook de buurtschappen Gortel, Hanendorp, Laarstraat, Loobrink, Schaveren, Westendorp en Wijnbergen. Dit zijn 7 buurtschappen in totaal.

Onder Bezienswaardigheden worden de tien gemeentelijke monumenten in Emst genoemd. In het onderdeel Gevelstenen wordt een afbeelding van een slager getoond die te zien is aan de Hanendorperweg 23b.

CONTACT MET HEIMATVEREIN EPE DUITSLAND
Een paar maanden geleden kregen we een uitnodiging om de banden met onze Duitse zustervereniging weer wat op te frissen en te intensiveren. Omdat het bestuur hier positief tegenover stond, is er eind mei een delegatie van bestuur en redactie richting Epe/Gronau vertrokken om aan de uitnodiging gehoor te geven.
Mocht zich hieruit iets interessants ontwikkelen, dan zullen wij u daarover berichten in ons septembernummer.