Delegatie Ampt Epe bezoekt Heimatverein Epe (D)
Op uitnodiging van Wilhelm Kemper, voorzitter van de Heimatverein Epe, toog een delegatie van Ampt Epe richting Duitsland. Een bijzonder prettige en leerzame dag. Lees het uitgebreide verslag in dit nummer (pagina 3-5).

Foto’s uit ‘de oude doos’
Ons bestuurslid Johnny Gerard heeft een grote verzameling foto’s e.d. van Epe en omgeving. Hij wil daar meer mee doen en heeft het plan opgevat regelmatig exemplaren met een korte toelichting te plaatsen op de Facebookpagina van Ampt Epe of op de website. Daarvoor zullen de papieren afbeeldingen echter eerst moeten worden gedigitaliseerd. Een leuk initiatief.

Open Monumentendag 2019 in Epe
Landelijk thema voor dit jaar is ‘Plekken van plezier’. Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt? Welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? Denk ook aan kunst, sport en spel, recreatie.
Ook in de gemeente Epe zijn er vele te noemen, zoals De Ossenstal, De Hertenkamp, het botenvijvertje in de Dellen, en monumentaal groen, zoals het Cannenburgherbos. Voorbereidingen zijn getroffen om in de gemeente Epe een geweldig leuke Open Monumentendag te houden. Vanuit diverse verenigingen zijn ideeën aangedragen. Er zal in de (lokale) media beslist uitgebreid aandacht aan worden besteed. Houd in de gaten wat er allemaal op 14 en 15 september 2019 staat te gebeuren.

Hendrickje Stoffels, geliefde van Rembrandt van Rijn, is geboren in Bredevoort
In het tijdschrift Veluwse geslachten, nummer 2 van 2019, staat een interessant artikel over Hendrickje Stoffels. Zij was de dochter van Christoffel Jeger, sergiant en jager op kasteel Bredevoort. Hendrickje is geboren in Bredevoort na 1609. Het huis waar het gezin woonde, stond vlak bij de Markt. Op die plek staat nu een ander huis dat dateert uit 1717 en direct naast het informatiecentrum ligt.
Hendrickje Stoffels en Rembrandt van Rijn kregen een dochter die geboren is op 30 oktober 1654. Deze Cornelia trouwt met Cornelis Suyt­hof. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren: Rembrandt en Hendrick.

Oktober maand van de geschiedenis
De maand van geschiedenis staat dit jaar in het teken van ‘hij/zij’: hoe zijn de verschillen tussen man en vrouw historisch gevormd? In de geschiedenis is lange tijd geen plaats geweest voor vrouwen. In de prehistorie was er echter geen noemenswaardig onderscheid tussen man en vrouw; ze moesten samenwerken om te overleven.
Later werd de vrouw vaak de mond gesnoerd. De Romeinen zagen vrouwen als het zwakke geslacht. Hoewel... er waren wel sterke vrouwen, zij maakten briljant gebruik van de ruimte die er soms was. Denk aan Jacoba van Beieren en Aletta Jacobs. Ook in (huwelijks) wetgeving was de ondergeschiktheid van de vrouwen een feit. Pas in 1956 werd de wet op de handelings­onbekwaamheid afgeschaft.
Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert de maand van de geschiedenis alweer voor de achtste keer. Op 26 oktober 2019 is de feestelijke afsluiting met de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum Amsterdam.

Toegang tot bunker Seyss-Inquart Apeldoorn
Na een grondige restauratie door de stichting die het gebouw beheert, is de bunker weer open voor publiek. Vanaf begin juni 2019 is deze bunker, bij de villa aan de Loolaan in Apeldoorn, weer toegankelijk. Aan­mel­den is verplicht, de toegangsprijs is € 5,-. Openstelling gebeurt wanneer minimaal tien personen zich hebben aangemeld bij de website van de stichting: https://www.debunkervan6eneenkwart.nl/