Gezien de uitzonderlijke pandemische situatie en mede doordat een groot gedeelte van onze leden tot de risicogroep behoren (geboren vóór 1950 en/of vanwege medische redenen) kunnen we dit jaar niet op de gebruikelijke wijze een Algemene LedenVergadering houden.

Als bestuur hebben we na ampel overleg besloten op de volgende wijze toch daaraan vorm te geven:

Alle relevante stukken zijn te vinden op deze site. Het activiteitenverslag en het financiele overzicht onder ANBI, onder het kopje Vereniging. Het verslag van de ALV van 9 april 2019 vindt u hier. Indien de leden een papieren exemplaar van de stukken willen ontvangen dan zenden we die hen graag toe. (Zie ook pagina 1 van ons fraaie blad Ampt Epe nummer 229 van september 2020) Onze leden krijgen de gelegenheid vóór 7 oktober 2020 hierop te reageren. Op 8 oktober zullen we vervolgens in de vergadering van het Bestuur van onze vereniging deze reacties bespreken en waar nodig daar adequaat op reageren.

Het bestuur vertrouwt erop dat we op deze wijze -binnen de huidige beperkende omstandigheden- toch aan onze leden een enigermate fictieve ALV te hebben kunnen aanbieden.

w.g.

Jan van de Velde, voorzitter.