logo

Alternatieve ALV

Geschreven door Bestuur

Zoals eerder is bericht in Ampt Epe nr. 229 van september 2020 en op deze website kon de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar geen doorgang vinden. De vereniging kon haar statutaire verplichtingen niet nakomen, wat naar de mening van het bestuur onvermijdelijk was. Het Burgerlijk Wetboek geeft daarvoor de ruimte.

Onze leden konden alle relevante vergaderstukken inzien via de website of opvragen bij onze secretaris. Van die laatste mogelijkheid is gebruik gemaakt. Vragen en opmerkingen konden tot 7 oktober bij het secretariaat worden ingediend. Hiervan is door één lid gebruikgemaakt en betrof een vraag over de legitimiteit van deze ALV. Zoals hierboven reeds is gesteld, biedt het Burgerkijk Wetboek daarvoor de ruimte.

Op 8 oktober heeft het bestuur van Ampt Epe tijdens een reguliere bestuursvergadering te Emst besloten dat thans de jaarstukken over 2019 en de begroting voor 2020 zijn vastgesteld.

Het bestuur van Ampt Epe dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en hoopt u komend jaar gezond en wel te begroeten op een reguliere ledenvergadering.

Emst, 8 oktober 2020