Van het bestuur

Jan Aalbers en Tom Demaret

We willen in dit stukje graag even terug- en vooruitblikken.

Op 23 februari 2023 begonnen we het jaar met een lezing van Lodewijk Rondeboom. De lezing was gebaseerd op zijn boek Een oase in het Heerderdal. Met 140 mensen was de zaal goed bezet.

De bij de lezing behorende fietstocht vond plaats op 15 april onder leiding van boswachter Clara Wilken. Dat de Dellen zo’n schat aan historie bezat, had niemand gedacht. De deelnemers kregen onverwacht nog een roedel van ongeveer twintig herten te zien als toegift.

De Algemene Ledenvergadering werd op 23 maart gehouden in het Kulturhus in Epe. Tijdens de vergadering werd Jan Aalbers tot voorzitter en Tom Demaret tot secretaris benoemd. Wegens haar grote verdiensten voor de vereniging werd Hannie Tijman onderscheiden met de benoeming tot erelid. De avond werd afgesloten met een lezing van Jan Bark over Palmpasen en paastradities.

De plannen van Ampt Epe voor de komende tijd:

  • In het kader van Verhaal van Gelderland biedt de provincie Gelderland historische verenigingen de mogelijkheid hun periodieken en jaarboeken professioneel te laten digitaliseren. Het bestuur van Ampt Epe geeft hier gehoor aan door het blad Ampt Epe te laten digitaliseren.

     Het doel van Verhaal van Gelderland is het breed uitdragen van de lokale, regionale en provinciale Gelderse geschiedenis.

     Het digitaliseren van periodieken en jaarboeken draagt bij aan het toegankelijk maken van de lokale geschiedenis voor een groot publiek, waaronder onderzoekers binnen en buiten Gelderland. Uiteraard blijft de vertrouwde papieren versie van Ampt Epe bestaan.

  • Onze Facebookpagina moet toegankelijker en aantrekkelijker worden. Dit om de bekendheid van Ampt Epe onder de jongeren in de gemeente te vergroten. Hiervoor is een driekoppige werkgroep in het leven geroepen.
  • Binnenkort verschijnt het boek van Jan Paasman: Een sieraad voor het dorp.
  • Bij kasteel Cannenburch organiseert Erfgoed Gelderland op 26 en 27 augustus een Verhaal van Gelderland Festival. Het thema is de geschiedenis van Land & Water in Gelderland. De toegang is gratis. Ampt Epe zal hier met twee personen vertegenwoordigd zijn.

En natuurlijk ontvangt u dit jaar nog drie nummers van ons tijdschrift.