Uit het bestuur door Jan Aalbers en Tom Demaret

Bezoek Heimatverein Epe uit onze partnergemeente Gronau (D)
Op woensdag 5 juli bracht een gezelschap van de Heimatverein Epe een bezoek aan de gemeente Epe. De groep werd ontvangen door burgemeester Horn in het gemeentehuis. Ampt Epe verzorgde een presentatie over het water bij de Cannenburch en aansluitend een wandeling door het dorpscentrum van Epe met een bezoek aan de orgelbespeling in de Grote Kerk. ’s Middags volgde het gezelschap een rondleiding door de Cannenburch. Verslag en foto’s vindt u verderop in dit nummer.

Een Sieraad voor het dorp
Ruim 250 leden van Ampt Epe hebben zich eerder dit jaar ingeschreven voor het ontvangen van een exemplaar van het boek Een Sieraad voor het dorp van Jan Paasman. Het boek is het resultaat van het initiatief van de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen Epe NV om de geschie­denis van de villawijk Sweerts de Landas vast te leggen. Ampt Epe heeft met genoegen meegewerkt aan de uitgave.
Inmiddels hebben alle inschrijvers hun boek ontvangen. Wie alsnog enthousiast is en graag het boek wil hebben, kan terecht bij The Read Shop in Epe. Daar is nog een beperkt aantal boeken verkrijgbaar voor de prijs van € 17,99 per boek.
Met Een Sieraad voor het dorp hebben we weer een sieraad aan de rij publicaties over onze gemeente kunnen toevoegen.

Verhaal van Gelderland Festival bij de Cannenburch
Tijdens het Verhaal van Gelderland Festival op 26 en 27 augustus kon je de complete geschiedenis van Gelderland – van prehistorie tot nu – beleven rond kasteel Cannenburch in Vaassen. Erfgoed Gelderland dook dit jaar dieper in de geschiedenis van Land en Water in Gelderland. Ampt Epe heeft zich ook tijdens dit festival gepresenteerd.

Pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn op 9 september
Op de Pleinmarkt zullen tal van welzijnsorganisaties en culturele organisaties aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over hun doen en laten. Er is van alles te doen en te beleven. Ampt Epe neemt ook deel aan de Pleinmarkt.

Bezoek aan wethouder De Waard
Jongstleden juni heeft een bestuursdelegatie van Ampt Epe een bezoek gebracht aan wethouder De Waard van de gemeente Epe. Er is gesproken over het gezamenlijk belang van de gemeente en de cultuurhistorische organisaties in onze gemeente. In het najaar zullen we vanuit Ampt Epe, in samenwerking met de gemeente, opnieuw het initiatief nemen voor een bijeenkomst van het Historisch Platform. Inmiddels weten we dat wethouder De Waard dan niet meer de gemeente Epe zal vertegenwoordigen. We zijn mevrouw De Waard dankbaar voor haar inzet voor de cultuurhistorie van onze gemeente!

Rabobank ClubSupport 2023
Alle leden van de Rabobank Noord-Veluwe in onze gemeente krijgen binnenkort een oproep van de bank voor de ClubSupport-actie. Als coöperatieve bank geeft de Rabobank elk jaar een deel van de winst terug aan de samenleving. Op deze manier helpt de bank ruim 30.000 clubs door heel Nederland om de samenleving sterker te maken. We roepen onze Ampt Epe–leden graag op om hun stem voor de Rabo ClubSupport 2023 aan Ampt Epe te geven! Met de bijdrage van de Rabobank kunnen we weer leuke activiteiten ondernemen.