Van het bestuur
door: Jan Aalbers en Tom Demaret

Een Sieraad voor het dorp
De uitgifte van het boek Een Sieraad voor het dorp is afgerond. Het boek is overigens nog steeds verkrijgbaar bij The Read Shop voor € 17,99. We krijgen nog regelmatig leuke reacties binnen van mensen die echt hebben genoten van het boek. Vaak is men een wandeltocht gaan maken om de door Jan Paasman vastgelegde woningen met eigen ogen te aanschouwen. (Zie ook onze Lezersrubriek in dit nummer.)

Verhaal van het Gelderland Festival bij de Cannenburch
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagd festival: het trok op 26 en 27 augustus meer dan vijfduizend bezoekers. Zij kregen bij het bezoek aan onze kraam een duidelijk inzicht in het ontstaan van de vele watermolens en de ontwikkeling van de infrastructuur van de vele waterlopen (beken).
In totaal 21 bezoekers lieten zich inschrijven als lid van Ampt Epe. Er is weinig contant geld meer onder de mensen. Sinds dit festival is er nu ook de mogelijkheid om elektronisch te pinnen bij Ampt Epe.

De kraam van Ampt Epe op diverse markten aanwezig
Op 9 september stond Ampt Epe met een kraam op de Pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn in Epe. Ondanks het warme weer kregen we veel bezoek en werden er weer nieuwe leden ingeschreven: 6 stuks.
De Jaarmarkt in Vaassen op 12 oktober kende heel wat minder aangenaam weer. Toch bleek er veel belangstelling voor Ampt Epe: we noteerden 4 nieuwe leden.
Ook op het Oener Koefeest waren we met een kraam aanwezig.
Er was veel belangstelling voor oude foto’s van Oene, afbeeldingen van Oene-schil­de­rijen van Peter Visser, informatie over het klooster Nazareth en over de ’bloote arms’ van de schooljuffrouw uit 1926. Het was een dag met veel leuke gesprekken, we noteerden 8 nieuwe leden!
Tijdens de evenementen zien we veel belangstelling voor de publicaties die we daar aanbieden.

Erfgoed Gelderland
Op 21 september jl. is Ampt Epe lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland. De provincie Gelderland biedt aan de leden van deze coöperatie toegang tot bepaalde projecten of subsidies. Het lidmaatschap heeft zeker meer te bieden. Het geeft Ampt Epe een breed cultuurhistorisch platform en relatienetwerk. Meer hierover is te vinden op website van Erfgoed Gelderland: https://erfgoedgelderland.nl/

Subsidie Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft een subsidie aan Ampt Epe toegekend. We gaan samen met Erfgoed Gelderland en het Gelders Archief/Rozet een project uitvoeren om alle uitgaven van Ampt Epe te digitaliseren volgens nieuwe standaarden die geschikt zijn voor de nieuwste eisen van archieven en bijvoorbeeld Delpher. Ook via de website van Ampt Epe zullen we de resultaten aanbieden. Het wordt dan mogelijk om gebruik te maken van verbeterde zoekmogelijkheden.

Heimatverein Epe (gemeente Gronau D.)
Het is alweer even geleden dat Heimatverein Epe uit partnergemeente Gronau (D) ons op 5 juli een ‘stormachtig’ bezoek bracht. Het bestuur heeft inmiddels een tegenbezoek afgelegd, een en ander ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Heimatverein Epe. Op 30 oktober ontving deze ons bestuur met een mooi programma. Frappant was het vloermozaïek in de hal van het oude Amtshaus dat sprekend lijkt op het logo van Ampt Epe.

Lezing over de IJssel
Op 5 oktober bezochten 150 belangstellenden de lezing van Tjirk van der Ziel over de IJssel. We zagen prachtig historisch kaartmateriaal en konden volgen hoe door de eeuwen heen de loop van de IJssel steeds wijzigde. De lezing was een mooie aanvulling voor mensen die de tv-serie Langs de IJssel hebben gevolgd.

Rabo ClubSupport
Ampt Epe ontvangt in 2023 een bedrag van € 675,00 via Rabo ClubSupport. We bedanken onze leden die hiervoor in actie kwamen via hun lidmaatschap van de Rabobank!