Van: Jan Aalbers en Tom Demaret

Jo Postprijs voor vrijwilligers van Ampt Epe
Ampt Epe werd 23 november tijdens een bestuursvergadering in het Kulturhus verrast met de uitreiking van de Jo Postprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep, organisatie, club of vereniging die zich onderscheidt in de Eper gemeenschap.
Wethouder Gert van den Berg overhandigde de prijs, een kunstwerk, aan voorzitter Jan Aalbers. De wethouder onderstreepte de voorbeeldige wijze waarop Ampt Epe zich al decennialang inzet voor de geschiedenis van de gemeente Epe, met een accent op de cultuur: ‘U levert een wezenlijke bijdrage aan het behoud van het streekeigene.’

Ampt Epe brengt de streekgeschiedenis onder de aandacht via boeken, sociale media, excursies, film- en voorlichtingsavonden. Op de foto staat het bestuur, maar de prijs geldt natuurlijk ook voor de redactie van Ampt Epe en de vrijwilligers die zich in werkgroepen of individueel inzetten voor Ampt Epe.
De nominatie voor prijs kwam van een van de acht ‘vrijwilligers van de maand’, ons bestuurslid Wim van ’t Einde. Het comité voor de vrijwilligersprijs volgde zijn voordracht. De Jo Postprijs onderstreept het belang van de inzet van vrijwilligers als cement voor de samenleving. We zijn enorm blij dat Ampt Epe nu deze eervolle prijs krijgt. We doen dat om onze historie, zowel die van langer geleden als die van vandaag, levend te houden. Dat helpt ons om ons thuis te voelen in onze omgeving. ‘Geschiedenis maken we sámen’ is het motto dat we vaak gebruiken.
De Jo Postprijs werd ingesteld in 1988 en is vernoemd naar de vrouw die zich als vrijwilliger heel lang inzette voor de wijk Hoge Weerd in Epe. Zij was tot haar overlijden enkele jaren geleden jaarlijks bij de uitreiking aanwezig.

Lezingen
Op 23 november volgden in Dorpszicht te Oene zo’n vijftig bezoekers de lezing van Marten Brascamp over de Oener schilder Peter Visser. De typische stijl van de schilder werd toegelicht met vele voorbeelden uit de wijde omgeving. In de zaal was een groot aantal originele werken van Visser te zien. De lezing vond plaats in de streektaal. Daarvoor werkten we samen met de Dialectkring gemeente Epe en met het Peter Visser-comité. Dat comité blijft op zoek naar werken van Visser. Er is een rijke hoeveelheid informatie te vinden op de website www.petervisser-schilder.nl

O
p 9 november hebben we genoten van oude films van Vaassen. Samen met Museum Vaassens Historie toonden we ’s middags en ’s avonds de films aan in totaal zo’n 150 belangstellenden. We konden genieten van de opening van het zwembad (1951), het boerenprotest van Hendrik Koekoek (1961), een bezoek van commissaris van de koningin mr. Bloemers en het journalistenkamp op de Cannenburch in de oorlogsjaren. Er was veel herkenning, verbazing en vooral waardering.

Op 5 oktober was in Epe de lezing van Tjirk van der Ziel over de rivier de IJssel. We zagen veel kaartmateriaal, toegelicht met informatie over de eigenaardigheden rond de IJssel in de loop van de eeuwen. Het vormde een mooie aanvulling op de recente televisie-uitzendingen over de IJssel.

Gemeente Epe
Vanuit de gemeente Epe wordt hard gewerkt aan het nieuwe erfgoedbeleid. Binnenkort komt het ‘ter inzage’. Er is al mooi werk verricht met de inventarisatiekaarten voor archeologie en cultuurhistorie die via de website van de gemeente te bekijken zijn. Er zal in het nieuwe beleid veel aandacht zijn voor bewustwording én behoud. Dat stemt helemaal overeen met de inzet van Ampt Epe voor onze geschiedenis. Ook u (als inwoner van de gemeente Epe) kunt straks uw inbreng laten horen over het nieuwe beleid na de oproep die binnenkort in de gemeentelijke informatiepagina’s van Rondom de Sprengen zal verschijnen.

Erfgoedbijeenkomsten
We bezochten inspirerende bijeenkomsten in Harderwijk en Arnhem.
Op 15 november was het regionale erfgoedcongres in Harderwijk, georganiseerd door Cultuurplein Noord Veluwe en Cultuurkust Harderwijk. Het thema: Erf­goed: verleden of toekomst? De dag bood inspiratie op mooie erfgoedlocaties in Harderwijk, met informatieve presentaties over de nieuwste ontwikkelingen door erfgoedexperts en er was volop gelegenheid voor ontmoeting en kennisdeling tijdens de workshops.
Op 17 november organiseerde Erfgoed Gelderland een symposium ‘Jongeren betrekken’. Het doel daarvan was het bieden van inspiratie om jongeren in je eigen erfgoedorganisatie te betrekken. Dit is immers niet alleen belangrijk voor het behoud van ons erfgoed, maar kan ook leiden tot vernieuwing en verfrissende ideeën. We hebben inmiddels een leuk idee in voorbereiding.

Erfgoedleerlijn
Op 21 december voerden we een bespreking over de Erfgoedleerlijn Epe die door Cultuurplein Noord Veluwe wordt gedragen. De website van deze organisatie toont al een flink lessenaanbod voor het basisonderwijs vanuit diverse erfgoed­organisaties in onze gemeente. Voor Ampt Epe zien we de uitdaging om het aanbod nog meer variatie te geven. We gaan samen met Cultuurplein aan de slag voor een thema, gericht op groep 5, over enkele belangrijke, historische gebouwen in de kern van de gemeente Epe.

Facebook
In het begin van dit jaar zijn we begonnen met het meer promoten van onze Facebookpagina Ampt Epe. Dit promoten bestaat bijvoorbeeld uit het plaatsen van oude foto’s en komende activiteiten van Ampt Epe. Verder delen we ook foto’s en informatie van o.a. Vaassen Actief, MijnGelderland, VVV Epe, Erfgoed Gelderland, Museum Vaassen Historie, enz.
Onze pagina wordt voor het grootste deel bezocht door bewoners van de gemeente Epe, maar ook door mensen uit de Verenigde Staten, China, Argentinië, België, Curaçao, Frankrijk, Litouwen, Nieuw-Zeeland en ten slotte Spanje. De afgelopen 28 dagen (december 2023) heeft Ampt Epe 889 volgers en het bereik is 5538 personen. De bezoekerspopulatie bestaat uit 45,2% mannen en 54,8% vrouwen. Het bezoek aan onze Facebookpagina groeit momenteel met 16,6% per maand.
Mocht u nog oude foto’s of albums in uw bezit hebben, dan komen wij die graag ophalen!