Van het bestuur
Jan Aalbers en Tom Demaret

Jaarvergadering 2024
De jaarlijkse ledenvergadering van Ampt Epe op 4 april werd goed bezocht. Voorzitter Jan Aalbers kon terugkijken op een succesvol jaar – we noteerden bijna 100 nieuwe leden! We publiceerden, samen met de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen in Epe, de uitgave Een sieraad voor het dorp van auteur Jan Paasman.

Ampt Epe nam deel aan een aantal evenementen, zoals het Geschiedenisfestival Gelderland bij de Cannenburch, de Culturele Pleinmarkt in Epe, de jaarmarkt Vaassen en het Oener Koefeest.

Het financieel jaarverslag en de begroting werden met volle tevredenheid goedgekeurd. Na de pauze bleek er veel belangstelling voor de lezing van Jan Aalbers over de sprengen en beken rond Epe.
We kijken met plezier terug op de lezingen van Lodewijk Rondeboom, Jan Bark, Marten Brascamp en Tjirk van der Ziel en de filmvoorstellingen over oud-Vaassen. We zijn erg blij met de inzet van de evenementencommissie, de redactie van ons tijdschrift Ampt Epe, de diverse werkgroepen en onze webbeheerder.
Het bestuur van Ampt Epe is weer compleet. De vergadering stemde unaniem in met de herbenoeming van Johnny Gerard en Tom Demaret. Zij zorgen voor onze ledenadministratie en voor het secretariaat.

Fietsexcursie Sprengen en Beken
In aansluiting op de lezing over sprengen en beken tijdens de jaarvergadering hebben we een fietsexcursie georganiseerd in het stroomgebied van de Eper beken. De belangstelling was zo groot dat er ook een tweede datum nodig is. Het was prachtig om te zien waar het water vandaan komt en opgeleid en omgeleid wordt. In het landschap kun je de geschiedenis zien stromen!

Kennismaking met wethouder Van den Berg
Het dagelijks bestuur heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe wethouder voor cultuurhistorie, de heer G. van den Berg, en de betrokken beleidsambtenaren. We hebben onder andere gesproken over het Erfgoedplatform, de Open Monumentendag, een fotoproject in de openbare ruimte, publicatie(s) en het streekarchief.

Erfgoedles
Ampt Epe heeft een zgn. erfgoedles ontwikkeld voor leerlingen van groep 5 van het basisonderwijs. We deden dat in samenwerking met Cultuurplein Noord Veluwe. Dit past in het project Reizen in de Tijd dat in de regionale samenwerking Cultuurpact Noord-Veluwe een plek heeft. De erfgoedles gaat over de plekken die Epe tot een dorp maken. De leerlingen bezoeken die plekken, zien foto’s van toen en het beeld van nu en leren zo het belang van kerk, kroeg, markt en gemeentehuis.

Basisschool De Expeditie, voor Epe­naren beter bekend als de Nieuwe Wisselse School, ging op 11 april met ons op pad. Met de ervaringen maken we de Erfgoedles nog wat beter; daarna kunnen basisscholen ervoor inschrijven.
We zijn met onze erfgoedles overigens in goed gezelschap: Hagedoorns Plaatse, Broken Wings en de Stichting Eper Carillon hebben al eerder zo’n erfgoedles ontwikkeld.

Actueel
De werkgroep Archeologie en Cultuurhistorie verzorgt op 15 en 16 juni respectievelijk een lezing en een wandeltocht in het kader van de Nationale Archeologie­dagen. Ons bestuurslid Wim van ’t Einde verzorgt de beide activiteiten. Meer info op bladzijde 23 en op onze website.

Actueel en bijna actueel
Het overzicht van activiteiten van de evenementencommissie laat zien dat we weer een rijk en interessant programma bieden. Er zijn zelfs al afspraken gemaakt voor 2025.

We werken daarnaast aan een vernieuwde webontsluiting van ons tijdschrift, aan een cultuurhistorisch wandelboek over Vaassen en aan de digitalisering van oud filmmateriaal.
We werken bovendien mee aan de ontwikkeling van nieuwe klompenpaden in Zuuk/Dijkhuizen en Vaassen.