Bekijk nummer 195

Het decembernummer van 2013 (195) bevat o.m. het volgende:

Dankzij Jan Paasman is Louis Charles Kolff geen vergeten Epenaar meer, als onze lezers zijn zeer lezenswaardige artikel hebben gelezen over deze notabele die zoveel heeft betekend voor onze Eper samenleving. Het echtpaar Kolff kwam, met hun drie zoons, in 1904 in Epe wonen en nam zijn intrek in de Brinkgreve. Een tiental jaren later werd huize Kolthoven gebouwd. Net als Brinkgreve een huis met symmetrisch front en hoge ramen, een uitspringende middenpartij, maar strakker qua architectuur en minder speels.

Frans Schumacher had een kennismakingsgesprek met onze nieuwe voorzitter Fer Jantzen, die met veel enthousiasme zijn taak op zich heeft genomen. In dit nummer ook een artikel van Frans over Cato van Lohuizen, de eerste vrouwelijke kinderarts in Nederland en kleindochter van Teunis van Lohuizen.

Mevrouw De Reus-Schuurman zette herinneringen op papier aan de laatste twee oorlogsjaren die zij doorbracht, met haar familie, in een pand aan de Beekstraat. Hoe zij als meisje van een jaar of 12, 13 al als ‘koerierster’ werd ingezet.

Hebt u het Uilbeeld voor het gemeentehuis weleens goed bekeken? Zo niet, dan gaat u dat beslist doen na het lezen van het artikel van Dianne Hamer over dit beeld en zijn maakster, Theresia van der Pant.

Wat deed de Vaassense raadsleden Labots en Terwel in 1821 besluiten hun lidmaatschap van de raad op te zeggen? Lulof Terwel vertelt u er meer over!

Eef Brummel was, met vele anderen, getuige van de onthulling van de E.M. Post-vaas op Landgoed Tongeren in oktober jl.

Evert de Jonge vervolgt zijn wandeling over de Hanendorperweg en behandelt de nummers 54 en 56. Hij gaat ook specifiek in op het gebruik van leilinden bij boerderijen. Peter Stork behandelt in zijn ‘Historisch grondgebruik’ ditmaal Verkeer en vervoer.  

En nog veel meer in dit nieuwe nummer! Veel leesplezier!