Bekijk nummer 196

Het februarinummer van 2014 (196) is uit en bevat weer een aantal boeiende artikelen:

Soms liep het weleens de spuigaten uit, zo vertelt Gerrit van Laar in zijn oorlogsverhalen: ‘Zij kwamen horen of mijn vrouw voor het eten van zeven mannen wilde zorgen (…) Het bleef echter niet bij die zeven jongens, uiteindelijk waren het er zevenentwintig!’

Willy Smit-Buit bespreekt het boek Haar wens verkregen dat door een achterneef van de schrijfster vorig jaar is gepubliceerd. Hierin staan de ‘gedachten’ van mevrouw Mulder-van Namen. Nannie van Namen was in 1888 in Zwijndrecht geboren, maar bracht een groot deel van haar leven in Oene door, waar haar echtgenoot Harm Mulder vanaf 1915 directeur was van Zuivelfabriek De Hoop. In 1919 begon Nannie met het op papier zetten van wat er in haar omging; dat deed ze veertig jaar lang. Ondanks haar eenvoudige, ongekunstelde taalgebruik biedt haar geschrift, haar ‘gedachteboek’, een intiem kijkje in het leven van een vrouw die tot de klasse van de dorpsnotabelen behoorde.

Eef Brummel vertelt ons over de interessante najaarsexcursie op het landgoed Tongeren. In 1907 werd de N.V. ‘Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed Tongeren onder Epe’ opgericht. Deze stichting rust op drie pijlers: de ontwikkeling van de bosbouw, de landbouw en de recreatie. Na een lange procedure van ruim tien jaar heeft de gemeente het bestemmingsplan gewijzigd ten gunste van landgoed Tongeren.

Op zijn wandeling langs oude en nieuwe panden aan de Hanendorperweg komt Evert de Jonge langs de huizen 68 t/m 76. De ontginningen van de woeste gronden in Emst komen hierbij ook aan de orde.

Hetzelfde is het geval met het gebied dat bekendstaat als de Wijnbergen. Lulof Terwel vertelt in ‘De Esschertbrug’ hoe ook hier stukken heidegrond gekocht werden, onder andere door Jannes Dalhuizen Roelfszoon. In 1876 start Hendrik Riphagen Lulofszoon, met zijn vrouw Janna van den Burg, een ‘winkelaffaire’.